5 Ara 2007

Kainat nedir-Kainat Tanımı-Nedir

Kainat nedir-Kainat Tanımı
Tamamı bir pinpon topundan çok daha küçük, kimi an yumurta gibi ovalleşen. An içinde (deniz anası hareketi gibi) kendini var eden düşünebildiğiniz en küçük alan – veya en büyük alan ortamına kainat deriz.

Kainat son derecede algılanamayacak kadar küçük bir noktacıkta sonsuzluğu sığdıracak kadar büyük bir alanı barındırır.

Küçük bir noktacık düşünün. Ne kadar küçük düşünürseniz düşünün düşünebildiğiniz bir noktacık varsa bunun bir eni ve boyu olmak zorundadır. Eni ve boyu olmayan bir noktacık hiç bir şekilde düşünülemez. Düşündüğünüz anda sonsuzluğa düşersiniz ki artık o algılayamayacağınız kadar büyümüştür.

Düşündüğünüz bu küçük alan yüzeyseldir kainat da ise bir cisimdir cismin ise düşünebildiğiniz en küçük ise adı küreciktir. Hayal edilebilen en küçük küreciğin ise; eni ve yüksekliğinden başka bir de derinliği vardır. Yani, , eni – yüksekliği – derinliği olmayan bir kürecik de düşünülemez.

Şimdi büyük küreye geçelim. İnsan beyni veya siz, , ne kadar büyük bir büyüklük düşünürseniz düşünün bütün işlemi beyniniz içinde gerçekleştirebilirsiniz. Yani düşündüğünüz büyüklük beyninizin içine sığar. Ne yaparsanız yapın beyninizin alamayacağı büyüklüğü düşünemezsiniz. Oysa düşündüğünüzün dışı daima içinden daha da büyüktür. Siz veya insan beyni, dışı olmayan bir büyüklük ister yüzeysel ister küre olsun düşünemez.

Bu da bir gerçeği ortaya çıkarır. En küçük küçülemeyecek kadar büyür, , En büyük ise büyüyemeyecek kadar da sürekli küçülür. Yani her ikisi de aynı şeydir. En küçükle en büyük arasında sadece bir değrade alan vardır ikisini birbirinden ayıran - birbirine o kadar çok yakın olmasına rağmen sonsuz bir döngüye – sarmal hale dönüştüğünden değrade alan sonsuzluk olarak karşımıza çıkar ve çözemediğimiz bir hesaplar silsilesini önümüze koyar.

İnsan ve insan beyni değrade alan içinde hareket edemez bu nedenle devamlı küçüğü daha da küçük yapmaya ve büyüğünde büyüğünü aramaya devam eder. Kıvrılır – döner – sarmal hale gelir. Sarmal halde ise bir küçüklük veya büyüklük beynimizin içinde hesaplar halinde var oluşur. Ve neticede, insan sürekli kısır bir döngü içine düşer. Bu güne kadar ve bundan sonra da olacağı gibi.

Bugün astronomi bilginleri 10 milyar ışık yılı öteyi görebiliyorlar, şimdilik daha ilerisini göremiyorlar. Fatih döneminde herşeyin samanyolunda sınırlı olduğu biliniyordu... Küçüklükte ise bilinen en küçük madde bir su atomunda 9 katrilyon notron olmasıdır. Küçüklük yönünde bu her notronun bir ağırlığı ve, , en-yükseklik-derinliği söz konusudur. Bu küçüklük ki o kadar büyük bir olgudur yaşamın izini içinde saklar ve kainatta yer – söz hakkı sahibidir.

Küçüklük kavramı da, o kadar günümüzde büyümüştür ki bir sanal alem olarak kendi küçüklüğü içinde başka bir kainat oluşturmuştur. Internet bunun örneğidir. Kainatta da eskiye oranla o büyüklükte, , o oranda küçülme olmuştur ki on milyar ışık yılı uzaklıktan galaksi gözlemleri yapılmaktadır. Yakın bir gelecekte bu büyük mesafe küçülmeye, küçük bir alan olmaya mahkümdur...

Kainat eni-boyu-derinliği-ağırlığı olmayacak bir küçüklüğün içinde sonsuz büyüklüğü var eden sürekli an içindeki hareketi ile değrade bir alan oluşturarak, herşeyi sarmal hale getirerek bizi bir o yana bir bu yana beyinlerimizi sürekli çalışmaya zorlayan kesinlikle değrade alanı geçemiyeceğimiz – hesaplayıp bitiremeyeceğimiz içinde yaşadığımız ve bize ait olmayan özel Tanrı – Allah diye adlandırdığımız yüce sonsuz güce ait bir alandır.

Açıklama: Bu bilgi ve bundan sonraki bilgiler hiçbir kaynaktan ek bilgi alıntısı yoktur. Yazıların tamamı yazarın kendisine aittir. Açıklayıcı resim-figür-yazı izinsiz kullanılamaz. Ayrıca anlaşılabilir seviyeye indirgeyebildiğimi sanıyorum. Tüm okuyanlara okuyup anlamaya çalıştıkları için şimdiden çok teşekkür ederim.
yazı sahibi:Ermert Revşen

Hiç yorum yok: