12 Oca 2010

Döviz Piyasasında Temel Kavramlar : Döviz ve Efektif

Döviz Piyasasında Temel Kavramlar : Döviz ve Efektif


Günlük hayatta döviz ve efektif kavramları sürekli birbirine karıştırılmaktadır.Yabancı paralar cinsinden ve yabancı ülkelerde ödenebilir kaydi paraya döviz denilmektedir.Yabancı ülke banknotları ve madeni paralarına ise efektif denilmektedir.Döviz çeşitli şekillerde ifade edilebilen bir kelimedir.Türk Parasını Koruma Kanunu (T.P.K.K ) Hakkında 32 sayılı kararda döviz (kambiyo), "Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap belge ve araçlar " olarak ifade edilmektedir.Bu tarif dövizin dar anlamda bir tarifidir.Geniş anlamda döviz ise,yabancı ülkelere ödeme yapmaya yarayan her çeşit araçtır.Bu anlamda çek,poliçe,emre yazılı senet,hazine bonosu,hisse senedi ve tahvil şeklindeki araçlar konvertibıl para rejimlerinde döviz olarak kullanılırlar).Döviz kelimesinin geniş anlamda kullanışında,özellikle bankacılık uygulamalarında nakit yabancı paralara karşılık olarak,bu gibi para yerine geçen ödeme araçlarında da döviz denmektedir.


T.PK.K Hakkında 32.sayılı kararda efektif, "Banknot şeklindeki yabancı ülke paraları" olarak tanımlanmakta;Bankacılık uygulamalarında nakit yabancı paraları ise "Efektif döviz" veya yalnızca "efektif" adı verilmektedir.Efektif,döviz kavramının bir parçasıdır.Her efektif bir dövizdir fakat her döviz efektif değildir.Uygulamaya bakıldığında genelde,toplam döviz işlemleri içinde nakit olarak yapılanların payının çok düşük olduğu görülmektedir.


Bankaların açısından döviz efektiften daha kıymetlidir.Bunun başlıca sebepleri aşagıdaki gibi sıralanabilir;


#Dövizin mobilitesi (hareket kabiliyeti) vardır.


#Dövizin saklanması emniyetlidir.


#Dövizin neması vardır.

Hiç yorum yok: