6 Mar 2010

Ali Kuşçu'nun Hayatı-Kimdir

Ali Kuşçu (Ölümü 1474) :
Büyük astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu,Timur İmparatorluğu'nun başkenti Semerkant'ta doğdu.Sarayın doğancısı olan babası avda kullanılan yırtıcı kuşları eğitir,bu yüzden bütün aile 'Kuşçu' lakabıyla tanınırdı.O çağda Semerkant büyük bir bilim merkezi,Timur Hükümdarı,Uluğ Bey'in önce öğrencisi,sonra yakın dostu ve çalışma arkadaşı oldu.Uluğ Bey Semerkanttaki gözlemevinin başına Ali Kuşçu'yu getirdi ve birlikte çalışarak Zic-i Uluğ Bey adıyla bilinen ünlü yıldız kataloğunu hazırladılar.
Uluğ Bey'in öldürülmesinden sonra artık Semerkant'ta kalmak istemeyen Ali Kuşçu uzun bir yolculuğa çıktı.Tebriz'de bulunduğu sıralar kendisine büyük bir saygı ve ilgi gösteren Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın isteği üzerine bu kente yerleşti.Uzun Hasan bilgine öylesine değer veriyordu ki,Osmanlı Sarayı'na barış elçisi olarak Ali Kuşçu'yu gönderdi.Fatih Sultan Mehmed de bu ünlü bilgini İstanbul'da görkemli bir törenle karşılayarak çalışmalarını kendi yanında sürdürmesini istedi.Fatih'in önerisini sevinçle karşılayan Ali Kuşçu,elçilik görevini yerine getirdikten sonra İstanbul'a yerleşti ve Ayasofya Medresesi'nde hocalık yapmaya başladı.Onun zamanında astronomi öğretiminde yeni bir çığır açıldı ve değerli bilginler yetişti.
Ali Kuşçu yalnızca titiz gözlemleriyle değil kuramsal matematik bilgisiyle de çağının astronomi bilginleri arasında özel bir yer edinmiştir.1457'de yazdığı bir astronomi kitabında Ay ve Güneş tutulmalarını incelerken tutulum düzleminin eğikliğini hemen hemen bugünkü değerine eşit olarak hesaplanmıştı.Ayrıca Fatih Camiisi için bir güneş saati yapan ve Ali Kuşçu'nun Arapça dilbilgisi ve sözdizimi konularında da önemli araştırmaları vardır.

Hiç yorum yok: