8 Mar 2010

Heisenberg Belirsizlik İlkesi Nedir?

Alman matematikçi ve fizikçi Werner Karl Heisenberg tarafından ortaya atılan ilke. temel olarak, atomik fiziksel varlıkların belirli bir andaki hızlarının ve konumlarının tam olarak belirlenemeyeceğini ifade eder. çünkü bir şeyi ölçmek, ölçülen şey ile bir etkileşimdir. ölçülen şey küçüldükçe ölçme sürecinin etkisi de artar. sonuçta bu etki, ölçme öncesindeki durumun yerini alacaktır. bu da ilk baştaki bilgiyi kaybettiğimiz anlamına gelir. sonuç ise, bizi yalnızca belirli bir konum ve hız için tahmin yürütmeye itebilir ancak. kesin olarak bilmemiz olanaklı görünmemektedir.

Hiç yorum yok: